MEMOMED 2020 –ghidul farmacistilor profesionisti

Memomed (cartea) – Memoratorul de Medicamente (ediția 26) – cel mai complet ghid ce include toate informațiile din domeniul medicamentelor, cu trimitere precisă la prescrierea optimă a acestora. Un complex de informații actualizate, extrem de util medicilor și farmaciștilor, un instrument practic, ușor accesibil în conținut și care se pliază perfect pe cerințele specialiștilor medicinei moderne.

Actualizarea și specializarea pe care o oferă punctual Memomed a fost determinată de creșterea  semnificativă a simptomatologiei și cazuisticii întălnite la pacienții vârstnici, fapt care a condus la o creștere a solicitărilor asociate polipatologiei și polimedicației acestei categorii de populație.

Informația oferită este extrem de utilă, vizând o gamă largă de arii terapeutice, insuficient acoperite până acum în farmacologie: bolile degenerative, cancer, patologii inflamatorii cronice (cu componentă autoimună), boli rare. Un accent deosebit se pune pe terapia biologică, mai ales în ce privește efectele activării unor factori de creștere determinând dezvoltarea și progresul tumorilor (noii anticorpi monoclonali ce reduc  efectul citokinelor (IL1, IL6, TNFa etc.). La acestea se adaugă indicațiile rezultate din ultimele cercetări confirmate asupra factorilor de creștere epidermică, moleculele de adeziune ale celulelor epiteliale, factorii de creștere endotelial-vasculari, etc.

Dumitru Dobrescu, autorul Memomed, a structurat informațiile ținând cont de următoarele considerente legate de realitățile de sistem al pieței farmaceutice din România:

  • – Discontinuitatea temporară și discontinuitatea permanentă în comercializarea medicamentelor, destinate atât patologiilor individualizate, cât și patologiilor multiple;
  • – Efectele negative ale exportului paralel;
  • – Modalitatea de stabilire a prețului.

În ansamblu, Memomed oferă soluții practice, efective și rapide, deoarece prescripția ambelor tipuri de medicamente (alopate și homeopate) are efect pozitiv asupra acelorași funcții ale organismului, influențându-le fie în sens stimulator (pozitiv) sau inhibitor (negativ).

Principala calitate a lucrării este aceea că demonstrează și oferă soluții practice atât medicilor cât și farmaciștilor, domeniul medicamentelor fiind în mod real și efectiv o parte integrantă a științei medicale. Acuratețea în prescrierea și elaborarea  medicamentelor  este indispensabilă  pentru tot ce ține de o practică medicală completă și eficientă.

Structural, lucrarea este concentrată pe detaliile legate de conceptele de medicament, remediu, substanțe medicinale, la care se adaugă noțiuni privind fiziopatologia, considerată bază pentru acțiunea medicamentelor.

Există o intercondiționare și completare cu efecte pozitive între farmacologia alopată și farmacologia homeopată. Acestea nu se exclud și practica medicală de administrare a tratamentelor și medicamentele demonstrează indubitabil  eficacitatea utilizării lor complementare sau simultane.

Memomed oferă soluții efective și în acord cu știința medicală modernă, asupra specificității și administrării cu  efecte pozitive a instrumentului terapeutic numit medicament (alopat sau homeopat).

Principalul argument, demonstrat clinic, este următorul:

Farmacologia alopată este FIZIOLOGIA  aplicată la medicament , iar farmacologia homeopată este FIZIOPATOLOGIA aplicată la medicament.

Memomed 2020 se dovedește astfel cel mai complet ghid de farmacologie alopată și homeopată, un instrument ce oferă informația actualizată medicilor, farmaciștilor și tuturor specialiștilor implicați în domeniul medicinei moderne.