De ce este necesar certificatul energetic în cazul închirierii sau vânzării unui imobil?

Certificatul de performanță energetică a unei clădiri (certificatul energetic) reprezintă documentul ce indică performanța energetică a unei clădiri sau unități a clădirii (apartament, de exemplu).

Acesta este elaborat de către un auditor energetic atestat, fiind necesar atât în cazul clădirilor noi, cât și în cazul celor existente.

Dacă în cazul clădirilor noi, aceste informații sunt primele referitoare la performanța energetică, în cazul celor deja construite, cele de bază sunt completate și cu recomandări privind reducerea consumului energetic și folosirea unor surse de energie regenerabilă într-o pondere mai mare din consumul total al clădirii. 

Orice înstrăinare a clădirii necesită existența certificatului energetic

Indiferent că este vorba despre vânzarea sau închirierea unei clădirii sau a unei unități de clădire, înainte de semnarea contractului, proprietarul sau administratorul acesteia are obligația de a face dovada existenței certificatului energetic.

Persoana care va prelua clădirea – cumpărător sau chiriaș – trebuie să aibă acces la toate informațiile legate performanța energetică a imobilului, motiv pentru care aceasta trebuie să primească  o copie a certificatului energetic.

Proprietarul clădirii trebuie să depună o copie a certificatului de performanță energetică la organul fiscal competent, atât în cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, cât și în cazul unuia de închiriere, originalul fiind întotdeauna în posesia proprietarului.

Numai în cazul vânzării imobilului, certificatul trebuie transmis noului proprietar, odată cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare. 

Prin intermediul certificatului energetic pentru clădiri, noii proprietari sau chiriașii obțin informații utile referitoare la performanțele energetice ale clădirii sau spațiului de care sunt interesați aceștia.

Cum se procedează în cazul clădirilor aflate în construcție?

Cel care are obligația de a se preocupa de obținerea certificatului de performanță energetică pentru o clădire aflată în construcție este investitorul, respectiv proprietarul sau administratorul (depinde de situație).

Ulterior, acesta trebuie să îl prezinte, în original, comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. De asemenea, o copie a documentului trebuie anexată și procesului-verbal de recepție, în caz contrar, procesul-verbal este nul.

Dacă o construcție este vândută înainte de recepția finală, cumpărătorul trebuie să primească din partea investitorului toate informațiile și datele necesare pentru obținerea certificatului energetic, date care sunt cuprinse în cadrul documentației tehnice. La finalizarea lucrărilor, cumpărătorul va trebui să se preocupe de obținerea lui.

Informații din certificatul energetic cum ar fi: clasa energetică, consumul de energie primară sau regenerabilă ori indicele de emisii de CO2, ar trebui să fie menționate și în anunțul de vânzare a imobilului. În caz contrar, amenzile sunt destul de consistente.

Prin urmare, informarea clienților – cumpărători sau chiriași – referitoare la performanțele energetice ale spațiului sau clădirii care face obiectul investiției este esențială, aceste informații fiind oferite chiar de către proprietarii sau administratorii spațiului respectiv.